Ceník výkonů

Loading
loading..

Ceník výkonů

Červenec 20, 2016
administrator
No Comments

Ceník výkonů pro péči mimo úhradu pojišťovnou

Komplexní vyšetření kardiologem včetně EKG

na dotaz

Cílené vyšetření kardiologem včetně EKG

na dotaz

Kontrolní vyšetření kardiologem

na dotaz

EKG

na dotaz

Echokardiografické vyšetření

na dotaz

EKG Holter (24-hodinové EKG monitorování)

na dotaz

Tlakový Holter (24-hodinové monitorování krevního tlaku)

na dotaz

Minimální kontakt, telefonická konsultace (maximálně 3 min.)

na dotaz

Lékařské potvrzení o zdravotním stavu

na dotaz

Zhotovení výpisu z dokumentace

na dotaz

 

Nadstandardní výkony nemáme stanoveny a neprovádíme je.

Poskytovatel zdravotní péče nevyžaduje písemný souhlas s žádným výkonem kromě případů, které výslovně stanoví zákon.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background