Co děláme

Loading
loading..

Co děláme

5 září, 2016
No Comments

Staráme se o pacienty v celém rozsahu chorob srdce a cév.

Pacienty v celém spektru srdečních obtíží i srdečních chorob vyšetřujeme, diagnostikujeme, léčíme, referujeme k potřebné invazivní léčbě a dlouhodobě sledujeme.

U dědičných onemocnění nebo při podezření na ně navrhujeme i provádíme sledování rodinných příslušníků. 

Pacienty s těžším srdečním onemocněním, typicky například s chronickým srdečním selháním – intenzivně monitorujeme, tak abychom co možná nejvíce zamezili kolísání jejich zdravotního stavu, včas reagovali i na malé zhoršení stavu a zamezili tak nutnosti hospitalizací. Péče o tyto pacienty probíhá v týmu kardiologa s vysokoškolsky vzdělanou zdravotní sestrou. 

Zajišťujeme přímou návaznost na invazivní diagnostiku a léčbu až po operace srdce preferenčně ve Fakultní nemocnici v Plzni, u arytmologických výkonů i ve Fakultní nemocnici v Motole, u jednotlivých specializovaných výkonů i v ostatních komplexních kardiocentrech v České republice:

  • Transesofageální/ jícnovou echokardiografii – Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň 

 

  • Katetrizační léčbu ischemické choroby srdeční – koronarografie a intervence věnčitých  tepen na Kardiologické klinice FN Plzeň 

 

  • Invazivní léčbu poruch srdečního rytmu – tzv.radiofrekvenční ablace, implantace trvalého kardiostimulátoru, defibrilátoru – Kardiologická klinika FN Motol, Kardiologická klinika FN Plzeň.

 

  • Doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty je velmi užitečné, protože umožní rychleji nasměrovat diagnostiku, není však nezbytné.

 

Základem naší péče zůstává i nadále klinické vyšetření a pohovor s pacientem.

 

Dále provádíme tyto diagnostické metody: 

 

zobrazeni-zamerene-na-leve-srdce

 

 

 

 

 

 


Veškeré výkony lze provést i mimo úhradu zdravotní pojišťovnou, například u nepojištěných osob, nebo výkony bez zdravotní indikace (např. echokardiografické vyšetření sportovců či osob vystavujících se extrémním zátěžím). Výkony prováděné mimo úhradu zdravotními pojišťovnami jsou uvedeny v ceníku výkonů.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background