Léky ovlivňující srdeční selhání

Loading
loading..

Léky ovlivňující srdeční selhání

17 července, 2016
No Comments

Toto je krátký průvodce typy léků na srdeční selhání. Léčbu srdečního selhání budete velmi pravděpodobně muset užívat už trvale.

Můžete dostávat řadu léků. Jejich cílem je zmírňovat obtíže, držet je pod kontrolou, zlepšovat kvalitu i prodlužovat délku života.

Některé z nich mají nežádoucí účinky, které jsou však obecně menší než očekávaný příznivý efekt.

Máte-li problém s nežádoucími účinky některého z léků, je důležité prodiskutovat tyto potíže s lékařem spíše než lék prostě přestat brát.

Lékař Vám může najít lék, který budete snášet lépe.

Každý člověk se srdečním selháním nemusí dostávat všechny níže zmíněné léky.

Vhodná kombinace pro Vás záleží na potížích, celkovém stavu a způsobu života. Je třeba také brát v úvahu ostatní nemoci, které můžou Váš stav ovlivňovat. Aby léky fungovaly, je důležité je brát přesně tak, tak byly předepsány.

Obvykle je nutné brát několik léků současně, proto si veďte přehlednou tabulku všech léků, které užíváte.

Kliknutím na níže uvedené odkazy získáte informace o základních lékových skupinách.

 

Diuretika

Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI)

Blokátory receptoru pro agiotenzin II/sartany

Inhibitory sinusového uzle

Betablokátory

Antagonisté receptoru pro aldosteron

Digoxin

 

 


 

Diuretika

 

Diuretika Vám pomáhají, aby se tělo zbavilo přebytečné tekutiny tím, že stimulují ledviny
k tvorbě většího množství moči. Když je berete, zjistíte, že močíte více – větší objem vody – nemusíte se toho bát. Možná si budete muset plánovat cesty mimo domov podle dávkování tabletek. Tím, že se zbavíte přebytečné vody, usnadníte srdci práci, protože nebude muset čerpat tak velký objem tekutiny v těle. Tím se sníží městnání v plicích a bude se Vám lépe dýchat. Měly by opadnout i otoky nohou či jiných částí těla. Přitom by měla klesat i váha.

Preparáty: Furon, Furoresse, Furosemid, Verospiron

Nežádoucí účinky

Dlouhodobé podávání diuretik může způsobovat ztráty draslíku, který Vaše srdce i celé tělo nutně potřebuje. Proto Vám bude lékař pravidelně kontrolovat hladinu draslíku v krvi a doporučí Vám jíst potraviny bohaté na draslík. Diuretika také způsobí, že budete močit častěji. Jsou-li dávky diuretik příliš vysoké, můžete být dehydratovaní a případně se i cítit slabí.

Důležité

 • Je dobré se denně vážit, váhu si zaznamenávat a přinést ke kontrole u lékaře nebo sestry – tím můžete sami sledovat, zda neztrácíte příliš málo nebo moc tekutiny a může se tak případně upravit dávka.

 • Někdo bere diuretika nejraději ráno, takže močí převážně přes den. Večerní dávkování diuretik může rušit spánek

Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI)

 

Tyto léky blokují účinky hormonu, který normálně produkují ledviny a který se nazývá angiotensin II. Blokádou efektu angiotensinu II mohou tyto léky způsobit rozšíření krevních cév, což vede k poklesu krevného tlaku. To znamená, že srdce bude překonávat menší odpor
v cévách a bude tedy muset pracovat méně intenzivně.

Preparáty: Prestarium, Ramipril, Perindopril,

Nežádoucí účinky

ACEI snižují krevní tlak a může se Vám proto točit hlava. Krevní tlak bude pravidelně sledován. ACEI mohou způsobovat menší změny funkce ledvin a zvyšovat hladiny draslíku, proto je bude lékař pravidelně sledovat.

U některých lidí se při této léčbě objeví suchý kašel. Stane-li se Vám to, může lékař snížit dávku, nebo přejít k jiné lékové skupině. Méně časté jsou změny chuti nebo vyrážky. Velmi vzácně může u lidí léčených ACEI dojít k otokům rtů nebo krku. Objeví-li se tento příznak, musíte okamžitě přivolat lékařskou pomoc.

Důležité

 • Lékař Vám může poradit, abyste vzal první dávku ACEI večer, než si jdete lehnout, aby zabránil příznakům z poklesu tlaku. Pocit slabosti/na omdlení je častý u léků, které snižují krevní tlak, ale srdce při nižším tlaku pracuje lépe.

 • Cítíte-li se slabě ráno, zkuste aspoň desetkrát zacvičit ohýbáním nohou dopředu a dozadu než vstanete. Nebo zkuste spustit nohy přes kraj postele dřív, než se posadíte. Neměli byste vstávat rychle, protože se Vám může zatočit hlava. Dejte si čas zvyknout si na změnu polohy.

 

Blokátory receptoru pro agiotenzin II/sartany

 

Blokují činnost angiotenzinu, hormonu, který je přirozeně produkován v ledvinách. Blokádou efektu angiotenzinu způsobují relaxaci svaloviny cév, což snižuje krevní tlak. Srdce tedy nemusí při čerpání krve pracovat proti tak velkému odporu.

Sartany fungují prakticky stejně jako ACE inhibitory. V léčbě srdečního selhání jsou většinou podávány spíše u pacientů, kteří nesnášejí ACE inhibitory, jen zcela výjimečně jsou tyto léky podávány současně.

Preparáty: Micardis

Nežádoucí účinky

Jsou extrémně vzácné. Na rozdíl od ACE inhibitorů sartany nezpůsobují kašel. Ostatní nežádoucí účinky jsou stejné jako u ACE inhibitorů. Patří sem slabost, která je společná pro všechny léky snižující krevní tlak. Vaše srdce však při nižším tlaku bude pracovat lépe. Tlak je třeba pravidelně kontrolovat. Stejně jako ACE inhibitory, také sartany ovlivňují funkci ledvin a zvyšují hladinu draslíku. Proto je třeba tuto hladinu pravidelně kontrolovat.

Důležité

 • Lékař Vám možná doporučí vzít první dávku večer, než si jdete lehnout, aby zabránil pocitu slabosti.

 • Cítíte-li se slabě ráno, zkuste aspoň desetkrát zacvičit ohýbáním nohou dopředu a dozadu než vstanete. Nebo zkuste spustit nohy přes kraj postele dřív, než se posadíte. Neměli byste vstávat rychle, protože se Vám může zatočit hlava. Dejte si čas zvyknout si na změnu polohy.

Inhibitory sinusového uzle

Inhibitory sinusového uzle snižují tepovou frekvenci novým mechanismem (snižují počet impulsů ze sinusového uzle, který je v pravé srdeční síně a kontroluje srdeční frekvenci).

Klinický výzkum ukázal, že ivabradin (inhibitor sinusového uzle) u pacientů se symptomatickým srdečním selháním, kteří mají optimální medikamentózní léčbu včetně betablokátorů, snižuje tepovou frekvenci a významně snižuje kardiovaskulární úměrnost
a počet pobytů v nemocnici pro srdeční selhání.

Tento lék se doporučuje u pacientů, kteří mají trvale tep nad 75/min k maximálně tolerované dávce betablokátoru. Nefunguje u pacientů, kteří mají fibrilaci síní.

Preparáty: Procolaran

Nežádoucí účinky

Ivabradin je dobře tolerován s málo nežádoucími účinky. Pacienti mohou někdy zaznamenat drobné poruchy vidění, které se jeví jako přechodné jasné světlo – luminozní fenomény. Všichni by měli o tomto účinku vědět. Nepatří mezi účinky závažné a většinou není nutné kvůli tomu lék vysadit. Lék může někdy vést k významnému zpomalení tepové frekvence, takže je třeba snížení dávky nebo i vysazení.

 

Betablokátory

Když srdce nečerpá tak dobře, jak by mělo, tělo se snaží kompenzovat situaci tvorbou hormonů, jako je adrenalin a noradrenalin, které způsobují, že srdce bije rychleji a zvyšují krevní tlak. Trvá-li tento účinek dlouho, může mít nepříznivé účinky na srdce, které se samo snaží pracovat efektivněji. Betablokátory srdce zpomalí, sníží krevní tlak a tím srdce chrání před škodlivými účinky dlouhodobého efektu adrenalinu a noradrenalinu.

Betablokátory jsou důležitou součástí léčby srdečního selhání. U lidí se středně těžkým až těžkým srdečním selháním je třeba začínat nízkou dávkou a postupně pomalu zvyšovat. Je to proto, že u některých lidí může dočasně dojít v prvních týdnech ke zhoršení příznaků srdečního selhání.

Preparáty:

Nežádoucí účinky

Protože betablokátory zpomalují srdeční frekvenci, mohou také snižovat toleranci zátěže. To znamená, že se při náročnější pohybové aktivitě unavíte. Tento účinek obvykle odezní a je možné dávku pomalu dále zvyšovat.

Někdy můžete mít při léčbě betablokátory studené ruce a nohy.

Betablokátory mohou zhoršovat průduškové astma – pokud máte astma, informujte lékaře.

Důležité

 • Velmi důležité je, abyste betablokátory nepřestal/a brát najednou

 • Při léčbě betablokátory se může někdy objevit deprese. Máte-li takové potíže, vždy informujte lékaře.

 • Při podávání betablokátoru se zpočátku můžete cítit unavení a slabí. Od nasazení betablokátoru může trvat několik týdnů, než se budete cítit lépe – pokud se však i po této době cítíte slabě a unaveně, řekněte to lékaři nebo sestře, možná bude třeba upravit dávkování.

 

Antagonisté receptoru pro aldosteron

Antagonisté receptoru pro aldosteron blokují účinky hormonů, které se přirozeně tvoří v nadledvinkách, a které mohou zhoršovat srdeční selhání. Antagonisté receptoru pro aldosteron ovlivňují rovnováhu vody a solí, které se vylučují do moči a mají slabý diuretický (zvyšují močení) účinek. Přispívají ke snížení krevního tlaku, snižují městnání a tím chrání srdce.

Antagonisté receptoru pro aldosteron jsou zvláště účinné u pokročilého srdečního selhání a často se užívají v kombinaci s ostatními léky.

Preparáty: Aldacton, Inspra

Nežádoucí účinky

Antagonisté receptoru pro aldosteron mohou někdy ovlivňovat funkci ledvin a mohou také zvyšovat hladinu draslíku. To je zvláště důležité u pacientů, kteří užívají současně ACE inhibitory nebo sartany. Při této léčbě se pravidelně krevními odběry sleduje funkce ledvin a hladina draslíku. Vzácně způsobují Antagonisté receptoru pro aldosteron zvětšení nebo pocit napětí v prsou zvláště u mužů. Novější léky tento nežádoucí efekt nemají.

 

Digoxin

Digoxin může mírně posilovat srdce a snižovat tepovou frekvenci. Může také zmenšovat otoky. Je užitečný zejména u lidí s nepravidelným srdečním rytmem, zejména u fibrilace síní s rychlou odpovědí komor.

Preparáty: Digoxin

Nežádoucí účinky

Je důležité abyste dostával/a správnou dávku digoxinu – hladinu budeme kontrolovat krevními testy. Dostáváte-li příliš vysokou dávku digoxinu, můžete ztratit chuť nebo trpět nevolností
a pocitem na zvracení, bolestmi hlavy nebo i rozmazaným viděním.

Občas mohou vysoké hladiny digoxinu způsobovat abnormální změny rytmu, při nichž můžete cítit bušení srdce nebo pocit výpadku. Máte-li tyto potíže, kontaktujte lékaře.

Důležité

 • Máte-li nižší než průměrnou hladinu draslíku, například máte-li diabetes závislý na inzulinu, je více pravděpodobné, že budete mít vyšší hladinu digoxinu. Ujistěte se, proto prosím, že rozeznáte časné projevy vysoké hladiny digoxinu, jako je nevolnost, ztráta chuti k jídlu nebo velmi pomalý tep. Objeví-li se kterýkoli z těchto příznaků, kontaktujte lékaře.

 • Před jakoukoli operací, včetně zubního zákroku, oznamte lékaři, že berete digoxin.

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background