Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, PhD., FESC

Loading
loading..

Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, PhD., FESC

31 srpna, 2016
No Comments

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vzdělání

2009- Docentka vnitřního lékařství – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

2007 – Obhajoba disertační práce v rámci doktorandského studia – vnitřní lékařství

1997 – Atestace z kardiologie

1992 – Certificate ECFMG – FMGEMS (Foreign Medical Graduates Examination in Medical Sciences)

1991 – Atestace I. stupně z vnitřního lékařství

1988 – Karlova Univerzita Praha – Lékařská fakulta v Plzni – všeobecné lékařsví

 

Lékařská praxe

Od října 2013

Kardiologie v sadech s.r.o.

Ambulance chlopenních vad na Kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň-Lochotín

Srpen 2006 – srpen 2013

Kardiologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha – vedoucí neinvazivní kardiologie

1999 – 2006

I. interní klinika FN a LF UK Plzeň – kardiologické odd., od 2003 vedoucí Úseku neinvazivní diagnostiky a kardiologických ambulancí.

1990 – 1998

II. interní klinika FN a LF UK Plzeň – sekundářka, odborná asistentka

1988 – 1990

Institut klinické a experimentální medicíny Praha – Klinika kardiologie – studijní pobyt

 

Licence

2004 – Jícnová echokardiografie – školitelka

2003 – Jícnová echokardiografie

2003 – Kardiologie -primář

2002 – Interní lékařství

1998 – Kardiologie

 

Pedagogická činnost

Od 2010 -8 2013 – docentka  Kardiologické kliniky 2.LF UK Praha

2006-2010 –lektorka podpůrné pedegogické činnosti a od 2009 docentka II. interní kliniky 1. LF UK Praha

1999  – 2005 – Odborná asistentka na I. interní klinice FN a LF UK v Plzni

2003 – 2006 – Externí spolupracovnice VŠ dr. Mauritzové o.p.s., Plzeň

1995 – 1998 – Odborná asistentka na II. interní klinice FN a LF UK Plzeň

 

Výzkumná práce

 

Habilitační práce Rizikové faktory kalcifikované aortální stenózy

Disertační práce: Rizikové faktory aortální stenózy u pacientů s koronární nemocí: Srovnání pacientů s kalcifikovanou aortální stenózou a neobstrukční aortální sklerózou

Od r. 2009 spoluřešitelka grantu ČKS – Možnosti medikamentozní léčby aortální stenózy

2005 -2009 zodpovědná řešitelka grantu IGA MZ NR 8306-5 –Markery rizika koronární nemoci spojené s kalcifikací aortální chlopně

2002-2004 spolupracovnice grantu IGA MZ ČR 7178-3 Epidemiologická studie chronického srdečního selhávání v České republice  zodpovědná řešitelka  prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Podíl na sběru a zpracování dat ve studiích EUROASPIRE I a II,

EuroHeart Survey – Valvular Disease, Heart Failure.

 

Jazyky: Anglicky (st. zkouška), německy (st. zkouška), rusky, sanskrt

 

Členství v odborných společnostech

Fellow Evropské kardiologické společnosti (FESC)

Členka Working Group on Valvular Heart Disease Evropské kardiologické společnosti a European Association on Echocardiography

Členka České kardiologické společnosti (ČKS)

Předsedkyně výboru Pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS 2013-2017

Členka výboru Pracovních skupin Echokardiografie, a Choroby myokardu a perikardu ČKS

Členka redakční rady (Associate editor) Journal of Medical Case Reports

 

Praha, 14.10. 2013         Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D, FESC.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background