Mgr. Kristýna Pincová, DiS.

Loading
loading..

Mgr. Kristýna Pincová, DiS.

8 května, 2024
Miloš Novák
No Comments

Vzdělání

2014 – 2016                Západočeská univerzita v Plzni

                                    Fakulta zdravotnických studií

                                    studijní program: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

                                    studijní obor: Navazující magisterské

                                    ukončení: 2016 magistr

 

2011 – 2014                Západočeská univerzita v Plzni

                                    Fakulta zdravotnických studií

                                    studijní program: Ošetřovatelství 

                                    studijní obor: Všeobecná sestra

                                    ukončení: 2014 bakalář

 

2008 – 2011                Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram

                                    obor: Všeobecná diplomovaná sestra

                                    zakončeno absolutoriem

 

2004 – 2008                Gymnázium, Český Krumlov

                                    obor: Gymnázium všeobecné, čtyřleté

                                    zakončeno maturitní zkouškou

 

Studium

Během studia bakalářského i magisterského programu jsem zastávala funkce mluvčí, zástupce ročníku, byla jsem členkou Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií a aktivně jsem se účastnila volby děkana/ky. Dále jsem se účastnila konferencí a jiných akcí pořádaných fakultou, například Aktivní senior. Byla jsem oceněna v rámci Motivačního systému ZČU – Talent.

Vzdělávání na Fakultě zdravotnických studií jsem ukončila s vyznamenáním, a to jak v bakalářském tak i magisterském studijním programu.

 

Pracovní zkušenosti

2009 – 3 měsíce          Stáž v Nizozemsku, nemocnice Alkmaar

2015- současnost        Zaměstnanec FN Plzeň, oddělení Kardiologie JIP, všeobecná sestra

2017                            15. konference Akutní kardiologie – aktivní účast

2020 – současnost      Kardiologie v Sadech, všeobecná sestra

 

Dovednosti

Pracovitost, flexibilita, učenlivost, komunikativnost, ovládání PC.

 

Jazyky 

Čeština                                   mateřský jazyk

Angličtina                              pokročilá znalost

Němčina                                 mírně pokročilá znalost

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background