Doc. MUDr. Lucie Riedlbauchová, PhD.

Loading
loading..

Doc. MUDr. Lucie Riedlbauchová, PhD.

16 listopadu, 2021
No Comments

ŽIVOTOPIS

1994 – 2000                   Studium všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

2000 – 2007                  Postgraduální doktorské studium biomedicíny na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (Praha) v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka.

11/2006 – 6/2007         Research fellowship v Cleveland Clinic, Ohio, USA

10/2010 – současnost  Učitel na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy

10/2014                             Habilitace na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

10/2000 – 3/2002         II. interní klinika VFN, Praha – sekundární lékař a student PhD

3/2002 – 12/2008          Klinika Kardiologie IKEM, Praha – sekundární lékař a student PhD

11/2003                             Atestace I. stupně z interního lékařství

12/2009                            Atestace z kardiologie

3/2009 – současnost     Kardiologická klinika 2.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

2002 – současnost         Specializace v oboru srdeční elektrofyziologie a trvalá kardiostimulace

  • Získání Funkční licence České lékařské komory pro implantaci a kontroly trvalých kardiostimulátorů

5.12.2011                          Získání Funkční licence České lékařské komory pro srdeční elektrofyziologii a katetrizační ablace

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background