Mgr. Jaroslava Nováková

Loading
loading..

Mgr. Jaroslava Nováková

31 srpna, 2016
No Comments

jarka

Vzdělání

2009 – 2011 JČU/ZSF, České Budějovice

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřování nemocných s kardiovaskulárním onemocněním.

Diplomová práce na téma – Léčba srdečních arytmií ve vztahu k ošetřovatelské péči.

1988 – 2002 UK/LF, Plzeň Ošetřovatelství

1984 – 1988 SZŠ, Cheb Dětská sestra

 

Doplňující informace o vzdělání

25. 1. 2005 –  získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

2006 – absolvování kurzu pro interní auditory v rámci FN Plzeň

 

Kurzy a školení

2005 – 2006 ARIP Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

2007 – 2008 Sestra školitelka klinické praxe Vysoká škola o.p.s., FN Plzeň

 

Pracovní zařazení:

1988 – 2008  FN Plzeň – všeobecná sestra

1988 – 2002 – všeobecná sestra FN Plzeň – 2. IK

2002 – 2008 – všeobecná sestra FN Plzeň, odd. Kardiochirurgie, staniční a vrchní sestra

2008 – dosud ZČU/FZS/KOS – odborný asistent

 

Doplňující informace o pracovních zkušenostech

Člen pracovní skupiny pro tvorbu standardů pro dospělé

Člen pracovní skupiny „Dekubity“

Účast na získání ISO 9001:2009

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background