Loading
loading..

Digoxin

17 července, 2016
No Comments

Digoxin může mírně posilovat srdce a snižovat tepovou frekvenci. Může také zmenšovat otoky. Je užitečný zejména u lidí s nepravidelným srdečním rytmem, zejména u fibrilace síní s rychlou odpovědí komor.

Preparáty: Digoxin

Nežádoucí účinky

Je důležité abyste dostával/a správnou dávku digoxinu – hladinu budeme kontrolovat krevními testy. Dostáváte-li příliš vysokou dávku digoxinu, můžete ztratit chuť nebo trpět nevolností
a pocitem na zvracení, bolestmi hlavy nebo i rozmazaným viděním.

Občas mohou vysoké hladiny digoxinu způsobovat abnormální změny rytmu, při nichž můžete cítit bušení srdce nebo pocit výpadku. Máte-li tyto potíže, kontaktujte lékaře.

Důležité

  • Máte-li nižší než průměrnou hladinu draslíku, například máte-li diabetes závislý na inzulinu, je více pravděpodobné, že budete mít vyšší hladinu digoxinu. Ujistěte se, proto prosím, že rozeznáte časné projevy vysoké hladiny digoxinu, jako je nevolnost, ztráta chuti k jídlu nebo velmi pomalý tep. Objeví-li se kterýkoli z těchto příznaků, kontaktujte lékaře.

  • Před jakoukoli operací, včetně zubního zákroku, oznamte lékaři, že berete digoxin.

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background