Inhibitory sinusového uzle

Loading
loading..

Inhibitory sinusového uzle

17 července, 2016
No Comments

Inhibitory sinusového uzle snižují tepovou frekvenci novým mechanismem (snižují počet impulsů ze sinusového uzle, který je v pravé srdeční síně a kontroluje srdeční frekvenci).

Klinický výzkum ukázal, že ivabradin (inhibitor sinusového uzle) u pacientů se symptomatickým srdečním selháním, kteří mají optimální medikamentózní léčbu včetně betablokátorů, snižuje tepovou frekvenci a významně snižuje kardiovaskulární úměrnost
a počet pobytů v nemocnici pro srdeční selhání.

Tento lék se doporučuje u pacientů, kteří mají trvale tep nad 75/min k maximálně tolerované dávce betablokátoru. Nefunguje u pacientů, kteří mají fibrilaci síní.

Preparáty: Procolaran

Nežádoucí účinky

Ivabradin je dobře tolerován s málo nežádoucími účinky. Pacienti mohou někdy zaznamenat drobné poruchy vidění, které se jeví jako přechodné jasné světlo – luminozní fenomény. Všichni by měli o tomto účinku vědět. Nepatří mezi účinky závažné a většinou není nutné kvůli tomu lék vysadit. Lék může někdy vést k významnému zpomalení tepové frekvence, takže je třeba snížení dávky nebo i vysazení.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background